Cẩm nang
   
Chính sách pháp luật
 
Theo: Cục Quản lý nhà   |    Cập nhật: 06/04/2012 - 3:58 PM    |   Số lượt xem: 2055

1. Hồ sơ thế chấp nhà ở bao gồm:

- Đơn đề nghị thế chấp nhà ở; Kế hoạch hoặc dự án kinh doanh cần đầu tư vốn; Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của bên thế chấp nhà ở; Hợp đồng thế chấp nhà ở có chứng nhận của công chứng; Xác nhận đăng ký thế chấp (nếu các bên có yêu cầu).


Theo: Cục Quản lý nhà   |    Cập nhật: 06/04/2012 - 3:55 PM    |   Số lượt xem: 1949

1. Hồ sơ thuê mua nhà ở

- Đơn đề nghị thuê mua nhà ở có xác nhận của cơ quan, đơn vị về số người trong hộ gia đình, mức thu nhập của người làm đơn và điều kiện nhà ở của người có đơn;

- Xác nhận của UBND cấp xã nơi người có đơn sinh sống về điều kiện nhà ở (nếu là hộ gia đình)


Theo: Cục Quản lý nhà   |    Cập nhật: 06/04/2012 - 3:39 PM    |   Số lượt xem: 1990

A. Tặng cho nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở do tặng cho bao gồm:

- Hợp đồng tặng cho có chứng nhận của công chứng Nhà nước;

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của bên tặng cho (như quy định trong mua bán nhà ở)

- Bản khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Bản khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (do cơ quan quản lý nhà ở cung cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ).


Theo: Cục Quản lý nhà   |    Cập nhật: 06/04/2012 - 3:03 PM    |   Số lượt xem: 1932

A. Thừa kế nhà ở và quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ thừa kế nhà ở bao gồm:

- Một trong các giấy tờ thừa kế nhà ở như: di chúc hợp pháp, Biên bản phân chia di sản thừa kế, Bản án của toà án, bản khai di sản thừa kế có công chứng Nhà nước);

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của người chết

- Bản sao Giấy khai sinh của người thừa kế nếu là con của người chết hoặc bản sao Giấy đăng ký kết hôn nếu người nhận thừa kế là vợ (chồng) của người chết làm cơ sở để miễn nộp nghĩa vụ tài chính.


Theo: Cục Quản lý nhà   |    Cập nhật: 06/04/2012 - 3:09 PM    |   Số lượt xem: 2003

A. Chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở bao gồm:

- Hợp đồng chuyển đổi có chứng nhận của công chứng Nhà nước;

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của 02 bên chuyển đổi nhà ở

- Bản khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Bản khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (do cơ quan quản lý nhà ở cung cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ).


Theo: Cục Quản lý nhà   |    Cập nhật: 06/04/2012 - 3:41 PM    |   Số lượt xem: 1828

A. Mua bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ mua bán nhà ở nộp cho cơ quan quản lý nhà ở bao gồm:

- Hợp đồng mua bán có chứng nhận của công chứng Nhà nước

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nhận nhà ở…


Theo: Cục Quản lý nhà   |    Cập nhật: 06/04/2012 - 3:02 PM    |   Số lượt xem: 1992

1. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 Luật đất đai


Tin Nhanh
Video

(Tình ca Sao Đỏ)

Bảng chứng khoán điện tử
HoSTC HaSTC
CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Thông tin thời tiết
Thống kê truy cập
Đang online: 74
Hôm nay: 170
Hôm qua: 253
Tuần này: 1,683
Tuần trước: 1,935
Tháng này: 74,620
Tháng trước: 69,354
Tất cả: 873,228